• +00 (420) 722 945 965
 • info@ukazmicestu.cz

Kdo má PROČ žít, snese každé JAK

UKAŽ MI CESTU

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, pokoru a rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Pokoru na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat.

 

 

Davídek,  Hyneček,  Honzík... tři  různí  chlapci, ale stejné  životní  osudy. Po  úraze se  nacházejí  ve  vážném  zdravotním stavu a náš zdravotní systém  jim moc šanci nedává. Chceme, jako sdružení rodičů z vybraných  finančních  darů pomoci s hrazením speciální léčby dětí, které se ocitnou ve vigilní kómě a potřebují náročnou rehabilitační péči, kterou  zdravotní  pojišťovny zatím nehradí. 

 • Jak můžete pomoci ?

  Zakoupením knihy přispějete 285-,Kč na speciální rehabilitaci dětí po tonutí. Vigilní kóma patří k nejtěžším stavům po tonutí a traumatickém poškození mozku.

 • Speciální rehabilitace

  Není zdravotními pojišťovnama stále hrazena a tak jsou rodiče nuceni pro účinnou, ale finančně náročnou léčbu sbírat plastová víčka a doprošovat se sponzorů

 • Účet 2700465406/2010

  účet na pomoc těmto dětem je veden u Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR na úhradu speciální rehabilitace.

  UKAŽ MI CESTU

  Částku 285-,Kč (plus 100,- Kč poštovné), zašlete na účet 2400465439/2010, který je veden u Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z.s., čímž přispějete na speciální rehabilitaci dětí ve vegetativním stavu.

  Pro zahraniční platbu v eurech použíjte číslo účtu 2301342089/2010

  IBAN : CZ0420100000002301342089

  BIC kód : FIOBCZPPXXX

  Knihu Vám dodáme poštou na Vámi udanou adresu (dodací adresu napište do poznámky při bankovním převodu).

     

  Informace e-mailem: objednavka@ukazmicestu.cz

  I Vaše finanční pomoc může znamenat pro dítě velký pokrok

  Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR

  Poznání, že naše dítě je vážně postiženo, vyvolá obvykle mimořádně silnou úzkost a pocity beznaděje. Je to otřesný životní prožitek. Jako bychom najednou ztratili všechnu dosavadní životní jistotu. V rozdílnosti prvních reakcí a jejich trvání dost často nacházíme i první příčinu neblahých rodinných konfliktů nad postiženým dítětem. A mnoho takových konfliktů končí, bohužel, katastrofou v rodině.

  Cílem našeho snažení a práce na sobě samých je přijmout dítě takové, jaké je, a pak udělat pro ně všechno to, co je na dnešní úrovni vývoje společnosti a za dnešního stavu vědy možné a dosažitelné. A pamatujme si, prosím, že v tomto úsilí zdaleka nejsme sami. Máme spojence!

  Nebudeme se za nic stydět! Nebudeme nikde nic předstírat ani zastírat! Zkrátka jsme tu, abychom se o své dítě starali, jak nejlépe dovedeme! Můžeme pro dítě i pro sebe mnoho dobrého udělat. Dokonce mnoho vzácného a jedinečného, co mnohým lidem (navenek třeba kdovíjak „šťastným“) vůbec nemusí být dáno. Neboť obstát v tíživých životních okolnostech a v nich zajistit dítěti šťastný život je dílo mimořádné osobní i společenské hodnoty.

  Je to hrdinství v pravém slova smyslu!

  Prof. PhDr.Zdeněk Matějíček Csc.*

  (*světově uznávaný dětský neurolog, který zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny)

  Velká zásluha Prof.Jindřicha Štreita a Doc.Jiřího Siostrzonka

  Slezská univerzita v Opavě pomáhá dětem s DMO

  O Natálce Kotasové, drobné, křehké dívce trpící dětskou mozkovou obrnou, jsme začali na Slezské univerzitě v Opavě slýchat v souvislosti se spoluprací s fotografem, profesorem Jindřichem Štreitem a doc. Jiřím Siostrzonkem z Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Natálčina maminka pracuje jako speciální pedagog a angažuje se v Asociaci dětí s dětskou mozkovou obrnou. Při jedné z pořádaných akcí se seznámila právě s opavským pedagogem, a ten ji následně představil fotografu Štreitovi. A od té doby spolupracují. Vznikl soubor fotografií, jehož námětem byla právě Natálka, uskutečnilo se hned několik výstav, vedle Klimkovic je mohli vidět také Opavané v Obecním domu.

  V loňském roce pak Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě zorganizovala sbírku, která letos Natálce pomohla absolvovat potřebnou léčbu v Sanatoriích Klimkovice. A jak je z úvodních slov patrné, podařilo se a Natálka v posledních měsících udělala obrovský skok dopředu.

  Ale posuňme se blíž současnosti. Na zmíněné akci Davídek a ti druzí... v Opavě, kde se mimo jiné diskutovalo o třetí roli vysokých škol univerzit, tedy aktivitám směřujícím k veřejnosti, se potkala doktorka Marta Kolaříková, proděkanka Fakulty veřejných politik v Opavě, s předsedou Asociace dětí s dětskou mozkovou obrnou Milošem Svobodou. Právě on zde poukázal na nelehký úděl rodin, které se sami rozhodly pečovat o postižené děti a jejichž rozpočty léčba či rehabilitace doslova vysává. Po rozhovoru s ním dostala doktorka Kolaříková tipy na děti, se kterými by fakulta mohla navázat bližší spolupráci. Vybrána byla Natálka, už proto, že na předchozí sbírce se vedle filozoficko-přírodovědecké podílela také Fakulta veřejných politik.

  Prof.Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.

  (* 5. září 1946 Vsetín) český dokumentární fotograf a vysokoškolský pedagog na Slezské univerzitě v Opavě, v Institutu tvůrčí fotografie

  Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D.

  (* 31. března 1954 Opava) sociolog, fotograf a vysokoškolský pedagog v Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě

ARCADA NeuroMedical

Moderní neurorehabilitační centrum poskytuje špičkové služby pacientům s poškozením mozku, poruchou autistického spektra a dalšími neurologickými deficity.

Více »

O autorech knihy

Život sám je tím, kdo nám klade otázky a člověk se nemá co tázat, ale daleko spíše je životem tázán. Máme životu odpovídat a život zodpovědět. Viktor E. Frankl

Náhodné setkání

S  Milošem jsme  se zapovídali už  na první schůzce a já bez  dechu sledoval vyprávění příběhu o lidské naději, touze, statečnosti i pokoře, který  člověka  vede  k  tomu, aby  hledal  smysl v  událostech příliš  děsivých na  to,  aby  nějaký  mohly  mít. Hrdina  z  příběhu se nevzdává, bojuje. Žije naplněný život přesto, že hraje s podivně rozdanými kartami. Nebo možná právě proto.

Překonávání překážek  nás posouvá a dělá  velkými. Je  obtížné  všechno  zvládnout a projít  lehce  psychicky a fyzicky extrémně náročným obdobím.

I v utrpení lze ale najít nějaký smysl, který nám pomůže žít dál.

Tato kniha není univerzálním návodem, jak zvládnout traumatizující události  v rodině. Život  nás  někdy  staví  před  úkoly, které nemají žádná dobrá řešení.

Milos Svoboda

Miloš Svoboda

V roce 2006 s manželkou přijali do pěstounské péče syna Davídka, o kterého od úrazu v roce 2007 sám pečuje.

Více »

Rostislav Honus

Rostislav Honus

Věnuje se psychologií a sociologií organizací, osobnímu rozvoji člověka, existenciální filozofií a psychologií.

Více »