• +00 (420) 722 945 965
  • info@ukazmicestu.cz

Kdo má PROČ žít, snese každé JAK

UKAŽ MI CESTU

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, pokoru a rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Pokoru na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat.

Zakoupením knihy UKAŽ MI CESTU přispějete na speciální rehabilitaci dětí ve vigilním kómatu. Více...

ARCADA NeuroMedical

Moderní neurorehabilitační centrum poskytuje špičkové služby pacientům s poškozením mozku, poruchou autistického spektra a dalšími neurologickými deficity.

Více »

O autorech knihy

Život sám je tím, kdo nám klade otázky a člověk se nemá co tázat, ale daleko spíše je životem tázán. Máme životu odpovídat a život zodpovědět. Viktor E. Frankl.

Náhodné setkání

S  Milošem jsme  se zapovídali už  na první schůzce a já bez  dechu sledoval vyprávění příběhu o lidské naději, touze, statečnosti i pokoře, který  člověka  vede  k  tomu, aby  hledal  smysl v  událostech příliš  děsivých na  to,  aby  nějaký  mohly  mít. Hrdina  z  příběhu se nevzdává, bojuje. Žije naplněný život přesto, že hraje s podivně rozdanými kartami. Nebo možná právě proto.

Překonávání překážek  nás posouvá a dělá  velkými. Je  obtížné  všechno  zvládnout a projít  lehce  psychicky a fyzicky extrémně náročným obdobím.

I v utrpení lze ale najít nějaký smysl, který nám pomůže žít dál.

Tato kniha není univerzálním návodem, jak zvládnout traumatizující události  v rodině. Život  nás  někdy  staví  před  úkoly, které nemají žádná dobrá řešení.

Milos Svoboda

Miloš Svoboda

V roce 2006 s manželkou přijali do pěstounské péče syna Davídka, o kterého od úrazu v roce 2007 sám pečuje.

Více »

Rostislav Honus

Rostislav Honus

Věnuje se psychologií a sociologií organizací, osobnímu rozvoji člověka, existenciální filozofií a psychologií.

Více »