• +00 (420) 722 945 965
  • info@ukazmicestu.cz

Kdo má PROČ žít, snese každé JAK

UKAŽ MI CESTU

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, pokoru a rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Pokoru na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat.

ARCADA NeuroMedical

Moderní neurorehabilitační centrum poskytuje špičkové služby pacientům s poškozením mozku, poruchou autistického spektra a dalšími neurologickými deficity.

Více »

O autorech knihy

Život sám je tím, kdo nám klade otázky a člověk se nemá co tázat, ale daleko spíše je životem tázán. Máme životu odpovídat a život zodpovědět. Viktor E. Frankl.

Náhodné setkání

S  Milošem jsme  se zapovídali už  na první schůzce a já bez  dechu sledoval vyprávění příběhu o lidské naději, touze, statečnosti i pokoře, který  člověka  vede  k  tomu, aby  hledal  smysl v  událostech příliš  děsivých na  to,  aby  nějaký  mohly  mít. Hrdina  z  příběhu se nevzdává, bojuje. Žije naplněný život přesto, že hraje s podivně rozdanými kartami. Nebo možná právě proto.

Překonávání překážek  nás posouvá a dělá  velkými. Je  obtížné  všechno  zvládnout a projít  lehce  psychicky a fyzicky extrémně náročným obdobím.

I v utrpení lze ale najít nějaký smysl, který nám pomůže žít dál.

Tato kniha není univerzálním návodem, jak zvládnout traumatizující události  v rodině. Život  nás  někdy  staví  před  úkoly, které nemají žádná dobrá řešení.

Milos Svoboda

Miloš Svoboda

V roce 2006 s manželkou přijali do pěstounské péče syna Davídka, o kterého od úrazu v roce 2007 sám pečuje.

Více »

Rostislav Honus

Rostislav Honus

Věnuje se psychologií a sociologií organizací, osobnímu rozvoji člověka, existenciální filozofií a psychologií.

Více »