• +00 (420) 722 945 965
  • info@ukazmicestu.cz

Kdo má PROČ žít, snese každé JAK

UKAŽ MI CESTU

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, pokoru a rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Pokoru na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat.

ARCADA NeuroMedical

Moderní neurorehabilitační centrum poskytuje špičkové služby pacientům s poškozením mozku, poruchou autistického spektra a dalšími neurologickými deficity.

Více »

O autorech knihy

Život sám je tím, kdo nám klade otázky a člověk se nemá co tázat, ale daleko spíše je životem tázán. Máme životu odpovídat a život zodpovědět. Viktor E. Frankl.

Náhodné setkání

S Milošem jsme se potkali díky společné známé. Už na první schůzce jsme se zapovídali a já bez dechu sledoval vyprávění příběhu o lidské naději, touze, statečnosti i pokoře, který člověka vede k tomu, aby hledal smysl v událostech příliš děsivých na to, aby nějaký mohly mít.

Hrdina příběhu se nevzdává, nachází se, bojuje. Žije naplněný život přesto, že hraje s podivně rozdanými kartami. Nebo možná právě proto. Říká se, že člověk roste, když trpí. Že překonávání nepředstavitelných překážek nás posouvá a dělá velkými.

Miloš Svoboda

V roce 2006 s manželkou přijali do pěstounské péče syna Davídka, o kterého od úrazu v roce 2007 sám pečuje.

Více »

Rostislav Honus

Věnuje se psychologií a sociologií organizací, osobnímu rozvoji člověka, existenciální filozofií a psychologií.

Více »